Skytteåret 
2020

Fakta

2020 års aktivitetsprogram för A1 SKF finns under rubriken Program, det finns också en del ändringar att läsa under rubriken Aktuellt på hemsidans meny. Inloggning på hemsidan görs under rubriken Home på startsidan. (endast för A1 SKFs medlemmar)

Det har också tillkommit en ny menyrubrik "Kontakta A1 skf" där medlemmar och utomstående kan nå klubbens styrelse och funktionärer via mail. A1 SKF lägger inte ut någon officiell mailadress på hemsidan p.g.a.risken för spam och andra oegentligheter. Du kan också följa oss på facebook. 

 

A1 Skytteförening

Skarmavbild_2019-03-24_kl._11.09.22.png 
   ordf. Peter Carlsson

A1 skytteförening är en aktiv klubb  där det finns stora möjligheter att hitta en tid för träning året runt! För till skillnad från många andra klubbar så har vi öppet alla årets månader. Vi anordnar också en mängd olika klubbmästerskap och även externa tävlingar. Den sociala biten är viktig varför många även kommer för att, utöver sitt skytte, bara prata bort en stund.

Skjuttider och verksamhet får bedrivas följande tider: 

Skjuttider för skytte med kaliber .22LR (50 met. korthållsbana, 25 met. Pistolbana)

 Måndagar - fredagar   
 Lördagar, söndagar och helgdagar  

 Kl. 08.00-21.00
 Kl. 09.00-20.00
 

Innan skytte med grövre kalibrar än .22 LR /.32 på Skyttecentrums 25 met. pistolbana och den s k Gropen bakom 25 met. skjutvall måste en del åtgärdas enl. polismyndighetens senaste besiktning och tillstånd, detta p.g.a säkerheten när det gäller tavelställ (behov av monterad kanalplast) samt beväxtning på höger sida i Gropen.

Innan polismyndighetens beslutade åtgärd är utförd ska allt skytte med grövre kaliber endast ske mot tavlor som är placerade i 25 met. pistolbanans skjutvall. (OBS! ej i befintligt tavelställ) 

Magnumskytte ej tillåtet på Linköpings skyttecentrum..

Skjuttider för grövre kaliber på 25 met. banan och gropen.

Måndagar - torsdagar                   
Lördagar
Söndagar 

Kl. 09.00-20.00
Kl. 10.00-16.00
Kl. 10.00-14.00

 

Om det föreligger särskilda skäl kan bygg- och miljönämnd medge undantag från dessa ovanstående tider som anges i bygg- och miljönämndens beslut.

A1 SKF uppmanar sina medlemmar att följa dessa direktiv och tider så vi slipper klagomål på buller då vi kan riskera att all verksamhet måste upphöra.

              Vi finns på Skyttecentrum i Linköping (se karta nedan)