Skytteåret 
2020

Fakta

 

Till oss är du välkommen oavsett fysiska förutsättningar eller funktionsvariationer. Hos kan du träna eller tävla utifrån dina egna förutsättningar. Vi har en parasportssektion som kan stötta dig och våra medlemmar är hjälpsamma och omtänksamma. A1-skytteförening är ansluten till svenska parasportförbundet.

2020 års aktivitetsprogram för A1 SKF finns under rubriken Program, det finns också en del ändringar att läsa under rubriken Aktuellt på hemsidans meny. Inloggning på hemsidan görs under rubriken Home på startsidan. (endast för A1 SKFs medlemmar)

Det har också tillkommit en ny menyrubrik "Kontakta A1 skf" där medlemmar och utomstående kan nå klubbens styrelse och funktionärer via mail. A1 SKF lägger inte ut någon officiell mailadress på hemsidan p.g.a.risken för spam och andra oegentligheter. Du kan också följa oss på facebook.

 

A1 Skytteförening

Skarmavbild_2019-03-24_kl._11.09.22.png 
   ordf. Peter Carlsson

A1 skytteförening är en aktiv klubb  där det finns stora möjligheter att hitta en tid för träning året runt! För till skillnad från många andra klubbar så har vi öppet alla årets månader. Den sociala biten är viktig varför många även kommer för att, utöver sitt skytte, bara prata bort en stund. Tänk på att hålla avstånd i dessa Covid-19 tider.

Skjuttider och verksamhet får bedrivas följande tider: 

Skjuttider för skytte med kaliber .22LR (50 met. korthållsbana, 25 met. Pistolbana)

 Måndagar - fredagar   
 Lördagar, söndagar och helgdagar  

 Kl. 08.00-21.00
 Kl. 09.00-20.00
 

Skytte med grövre kaliber på Skyttecentrums 25 met. pistolbana är endast tillåtet där skjutstället är täckt med kanalplast samt i den s k Gropen bakom 25 met. dock ej Magnumladdad ammunition.

Magnumskytte ej tillåtet på Linköpings skyttecentrum..

Skjuttider för grövre kaliber på 25 met. banan och gropen.

Måndagar - torsdagar                   
Lördagar
Söndagar 

Kl. 09.00-20.00
Kl. 10.00-16.00
Kl. 10.00-14.00

 

A1 SKF uppmanar sina medlemmar att följa dessa direktiv och tider så vi slipper klagomål på buller då vi kan riskera att all verksamhet måste upphöra.

A1 SKF finns på Skyttecentrum i Linköping (se karta GRÖN PRICK nedan) Förstora genom KLICKA på bilden nedan. Beroende på vilken skärmläsare du har: Safari, Chrome, Firefox m fl. Kanske måste du hämta videon som visas som en fil "SKC.mov" som presenteras av skärmläsaren, normalt startar videon när du klickar på bilden nedan.               Skarmavbild_2020-05-11_kl._12.30.28.png