postknapp

..

INFORMATION
För att på ett så effektivt sätt som möjligt kommunicera online med A1 SKF och slippa SPAM så har vi valt att endast ta emot frågor via detta formulär istället för att skriva ut e-postadresser. 

Allt som skickas via formuläret når en mottagare så att du
alltid kan vara säker på att få ett svar.

IP nummer loggas för att föja upp missbruk.

Skarmavbild_2018-03-06_kl._10.28.59.png  NO SPAM !!!

In order to communicate online with A1 SKF as efficiently as possible and to avoid spam, we have chosen to receive only questions via this form instead of printing email addresses.
Everything sent via the form reaches a recipient. You can always be sure to get a response.

The IP number is logged in order to give up abuse.

 OBS !  A1 Skytteförening ansvarar inte för att använda SkytteCentrums paviljong eller mark-
            områden utanför 25 met. och 50 met. skjutbanor.
            Använd därför inte nedanstående folder för att komma i kontakt med SkytteCentrums
            förvaltningråd.

 
Kontakta A1 Skytteförening

Medlem i A1 Skf
-  Aktiv skytt 400 :-
- Passiv/stödmedlem 100:-

Kontakta Ordföranden:
Peter Carlsson
0706-493 073
skicka e-post

Kontakta Kassören:
Jörgen Sköld:
0707-913 707

Kontakta Sekreteraren
Kenneth Arvidsson
0727-314 788

 

Adress för traditionell post

A1 Skytteförening
c/o Peter Carlsson
Södra Cloettavägen 58B
59074 Ljungsbro


Plusgirokonto

Plusgiro: 159039-7

Kontakta A1 SKFs webmaster och styrelse genom nedanstående formulär
Online-kontaktformulär

Stjärna* efter rubrik, så måste skrivfältet fyllas i.