Läs först nedanstående:

Hur gör man om man vill bli medlem och börja med pistolskytte?

Om du söker medlemskap i A1 SKF utan att inneha vapenlicens för pistol/revolver
eller Pistolskytteförbundets Pistolskyttekort

I samband med att du söker medlemskap ber vi dig överlämna eller skicka ett utdrag
ur belastningsregistret i ett oöppnat kuvert till A1 SKFs ordförande. (Kan vara bra att
att begära 2 enskilda utdrag ur belastningsregistret, ett för egen del som du kan öppna
och ett som är oöppnat som lämnas till A1 SKFs ordf. Elmer Jansson.)

Postadress:  A1 Skytteklubb, co / Elmer Jansson, Fårhagsvägen 98, 58666 Linköping


Skriv in namn, adress etc. i nedanstående formulär

Alla frågor med en * efter måste fyllas i för att ansökan ska kunna skickas.